Ängsälven


Här syns resterna av den hjulkvarn som byggdes på 1860-talet av de boende på gårdarna i Södra Ängen vid Ängsjön. Kvarnen fanns kvar ända fram till början av 1940-talet då den revs.
Längre söderut hade ån nog kallats, ööh...å. Men i Värmland är det en älv.
Ängsälven rinner upp i Ängsjön i västra Värmland och ringlar sig sedan österut via Håtjärnet och Dammyren där den tillsammans med Bratta älv, som kommer från norr, rinner ut i Rottnen.Kommentarer