Stråkenbron

Järnvägsbron över Stråken strax norr om Mullsjö.

Den var målet när jag gick vandringsleden från Ryfors norrut längs Stråkens västra strand.
En bitvis ganska krävande led. Men mycket omväxlande.
Kommentarer