Vassnöden

Längst upp i Strömsbergs naturreservat ligger ruinerna efter den lilla gården Vassnöden.

Idag finns bara grunden till bostadshuset och ladugården kvar.

Gården hörde till Strömsbergs gård och var bebodd fram till 1970-talet.

Gården fanns där troligen redan på 1700-talet.
I början av 80-talet brann den ner.


Kommentarer