Scapa Flow

Ett mytomspunnet namn, läste om det i nån Bigglesbok redan i början av 70-talet, och sen andra romaner och krigsskildringar. Nu har jag sett Scapa Flow, brittiska flottans viktigaste bas under både första och andra världskriget.
En naturlig hamn vid Orkney, skyddad mellan öarna Mainland, South Ronaldsay, Hoy, Burray och Gaemsay. Historier om vad som hände här under krigen är många. Men idag finns inte mycket kvar som påminner om det, basen lades ner på 50-talet.
I väntan på versaillesfreden blev den tyska flottan 1918 kvarhållen i Scapa Flow. Sommaren 1919 gav den tyske amiralen order om att sänka skeppen så de inte kom i engelsmännens händer. Det blev dramatiskt, 51 skepp sänktes och tyska sjömän fick sätta livet till. De flesta skeppen bärgades senare.
Under andra världskrigetsmög sig en tysk u-båt in i Scapa Flow och lyckades sänka slagskeppet Roayl Oak, 833 män omkom. Som svar på det byggde britterna den så kallade Churchillbarriären som skydd, vilken numera fungera som vägförbindelse mellan öarna Mainland och South Ronaldsay.
Scapa Flow har idag ingen militär verksamhet alls. Men trots att de flesta fartyg som gått under här har bärgats finns det en hel del kvar. Platsen har därför blivit en populär plats för sportdykare som vill ta sig en titt på de gamla vraken.

Kommentarer