Säljakt i Qaqortoq

Säljakt var en gång i tiden den huvudsakliga inkomstkällan för folket i Qaqortoq.
Men tiderna har ändrats, handeln med sälskinn är snart förbjuden över hela världen, vilket är bra för sälarna, men inte för Qaqortoq. Valjakten har gått åt samma håll.
Frågan är vad grönländarna ska leva av i stället? Grönlands andra naturtillgångar är begränsade.
En gammal säl- eller valjägarbåt får symbolisera jaktens nedgång.
Båten, förmodligen nyligen bärgad när jag "hittade" den i Qaqortoqs hamn, fångades av min kamera och förälskelse uppstod direkt.

Kommentarer