Ödekyrkogården i Månsarp

Mellan skolan i Månsarp och branten ned till Tabergsån ligger en ödekyrkogård. Här låg fram till 1853 kyrkan i Månsarp.

Sju år tidigare, 1846, hade sockenstämman bestämt sig för att bygga en ny, den gamla rödmålade träkyrkan hade blivit för liten och var dessutom i dåligt skick.

Den gamla gravplatsen ville man bevara och tas om hand, men i stället användes den gamla kyrkogården till betesmark.

Gravstenar bröts upp, transporterades iväg och användes bland annat till när en ny bro byggdes över Tabergsån, de gamla järnkorsen smältes ner.

Idag finns bara den gamla grinden och kyrkogårdsmuren från 1797 kvar, samt någon enstaka grav och ett gjutjärnskors.

Det som nu kan berätta att det mellan 1714 och 1853 låg en kyrkogård här.

Kommentarer