Vi rundade Kap Farvel

På respektfullt avstånd rundar vår båt i hård blåst Kap Farvel, Grönlands sydspets. Samma plats där Erik Röde för 1000 år sedan måste passerat första gången efter flera strapatsrika veckor till sjöss över Danmarkssundet mellan Island och Grönland.
Erik Röde upptäckte på sin färd längs Grönlands västra kust flera beboeliga platser. Han återvände till Island, samlade ihop 26 skepp och hövdingar och for tillbaka. Hälften av skeppen kom fram och blev början till den vikingakoloni vars ättlingar levde på Grönland fram till början av 1400-talet.

Kommentarer