Porten till Grönland

Godthåbfjorden går 160 kilometer in i landet från Labradorhavet till inlandsisen. Det är Grönlands största och djupaste fjord. Nära havet ligger porten till Grönland, hamnen i Nuuk.
Här finns en atlanthamn, så stora båtar kan lägga till här. Det behövs.
Det finns inga vägar på Grönland som förbinder de olika orterna.
Grönländarna är beroende av båttrafiken, både inom landet och från andra länder.
Från hamnen går bland annat passagerarbåtar med Arctic Umiaq Lines och lastbåtar med Royal Arctic Line, som går i reguljär trafik längs kusten.
Här finns också en fiskehamn och en småbåtshamn.
Kommentarer