Skamfilad, men inte otrevlig

Invergordon är en liten stad, men dess hamn har sedan 1800-talet varit mycket viktig för Skottland och hela Storbritannien, under långt tid var hamnen bland annat marinbas för Royal Navy.
Sedan 1970-talet har hamnen varit centrum för den skotska oljeindustrin då oljeplattformar både byggs och repareras här.
Invergordon är präglad av sin industrihistoria.
Skamfilad, inte direkt gästvänlig, något misstänksam mot tillfälliga besökare men inte otrevlig, i högsta grad en egensinnig och stolt ort.


Kommentarer