Trollskogen i Ryfors

Ryfors gammelskog utanför Mullsjö är ett naturreservat där träden är mellan 150 och 200 år gamla. En del tallar är ännu äldre.
Det är en riktig trollskog där mossa växer på döda och friska träd.
En vandring på någon av gångstigarna genom skogen kan få fantasin att skena.

Kommentarer