Övergivna hus

Det är något sorgligt med övergivna hus, lämnade, tömda, här finns bara spår av det som tidigare var.
Ett trasigt fönster, en rostig grill, en fotboll, en fasadflagga, en gnisslande grind.
Lyckliga somrar, många glada minnen. Nu är det slut.
Ett litet undanskymt och bortglömt fritidsområde strax utanför Jönköping.

Arrendetomter nyligen tvångsinlösta av Jönköpings kommun, i väntan på att rivas.
Husen har funnits där länge, men nu ska det bli strövområde, är det sagt.
Eller så ligger det bara för nära den stora huvudleden, eller så ska här byggas väg till industriområdet längre västerut.

Kommentarer