Karlsborgs fästning

Ett imponerande byggnadsverk vid Vätterns västra strand.
När den stod färdig 1919 var den en av Europas största fästningar.
Men den var omodern redan när den var nybyggd.
Den började byggas 1819 och det tog 90 år att få den klar.
Knappt tio år efter invigningen, 1928, avrustades den och har sedan dess använts som utbildningsplats.
Fästningen är byggd av kalksten, fraktad på båt från östgötasidan av Vättern. Närmare 540.000 ton sten hämtades från Borghamns kalkbrott vid Omberg.

Kommentarer