Tabergs kvarn

Vid Tabergsån, dold i den intensiva sommargrönskan ligger Tabergs kvarn.
Byggnaderna står nu och förfaller efter många overksamma år. Kraftstationen, som byggdes 1917, lades ner 1968.
Trätuben som en gång ledde in vattnet i kraftstationen är sedan länge raserade.
Det fanns en kvarn på platsen redan under 1600-talet. Den byggnad som står där nu har anor från mitten av 1800-talet, den slutade mala 1938.
Den ibland våldsamma naturen har med stora ansträngningar tämjts för att vattnets kraft ska kunna utnyttjas.
Du kommer enklast till Tabergs kvarn genom att följa Tabergs-å-leden söderut från Tabergsgruvan. Leden går längs Tabergsån, här i en brant ravin med berget på ena sidan och forsen på den andra.
Det är inte långt, men leden går längs en smal stig, på spänger och små broar.
Så här mitt i den saharaheta sommaren 2018 flyter dock vattnet i Tabergsån bara sakta, vattennivån är betydligt lägre än normalt.

Kommentarer