Huluhammars kraftstation

Några lummiga sommarsteg söderut längs Tabergs-å-leden från Tabergs kvarn ligger Huluhammar.
Vandringsleden längs Tabergsån, som går från Månsarp till Jordbron i Jönköping, går förbi den lilla kraftstationen.
Till skillnad från Tabergs kvarn är fortfarande Huluhammars kraftstation i drift, om än i liten skala.
Vattnets leds från ån i en grävd cementerad kanal och därefter i trätub.
Kraftstationen har gamla anor, den nuvarande byggnaden är från 20-talet, men redan på 1600-talet fanns industrier på platsen.

Kommentarer