Båtfolket

Bilder från havet utanför Grundsund, från Stenskär och Vasholmarna.

© Bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Kommentarer