Kyrkö mosse – del 2

De gamla rostiga och demolerade bilarna har nu stått orörda på Kyrkö mosse i nästan 30 år och ser ut att för varje år sjunka något längre ner i mossen. (bländare 8, ISO 320, objektiv 45mm 1:1.8)
Det finns ganska många som menar att det är en miljöfara att låta bilarna stå kvar eftersom gifter läcker ut i naturen. Andra menar att mossen och de gamla bilarna bör bevaras som en del av vår historia. (bländare 9, ISO 200, zoom 40-150mm 1:4-5.6)
Länsstyrelsen i Kronobergs län gjorde för 15 år sedan, 2003, en utredning och fann då att förutom metallskrot i marken förekom en ”måttlig” föroreningsnivå av främst läckande petroleumprodukter, vilket enligt äldre uppgifter ska komma från bilarna men mest från läckande tunnor. (bländare 9, ISO 640, zoom 40-150mm 1:4-5.6)
Det är dock troligt att skroten får vara kvar ett tag till, då det i slutet av 90-talet utfärdades ett 49-årigt bygglov för platsen som veterankrossanläggning. Det blev räddningen för Åkes bilskrot, strax innan hade det varit tal om att bilarna skulle fraktats bort (vilket dock aldrig blev av, tydligen på grund av dåliga väderförhållanden). (bländare 8, ISO 1600, objektiv 45mm 1:1.8)
Bilskroten har uppmärksammats i både tv och tidingar men blev känt på allvar då den uppmärksammades i tv-serien K-märkt. (bländare 8, ISO 1250, objektiv 45mm 1:1.8)
Skrotbilarna på Kyrkö mosse är tveklöst ett av de större turistmålen i trakten runt Tingsryd. Det ligger längs väg 119 som går från Ryd till Hässleholm, alltså knappast något av de mer trafikerade turiststråken. (bländare 2.5, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
Men under de timmar vi var där och letade vinklar, färgnyanser och andra spännande fotoinfallsvinklar var det en hela tiden en ström av besökare. Allt från nyfikna ungdomar till danska, tyska och holländska turister. (bländare 2.5, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 5.6, ISO 640, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 9, ISO 400, zoom 40-150mm 1:4-5.6)
(bländare 2.5, ISO 250, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 2.5, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 4, ISO 250, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 8, ISO 1600, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 4, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 3.2, ISO 320, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 5.6, ISO 400, objektiv 45mm 1:1.8)
(bländare 9, ISO 800, objektiv 45mm 1:1.8)

Kommentarer