En djungel i stan

Ett bortglömt skogsområde mellan Ryhovs sjukhus och A6 golfbana. Ett lummigt, igenväxt, nästan ogenomträngligt. (bländare 2.5, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
Små vindlande grusvägar och knappt synliga gångstigar dyker plötsligt upp och försvinner mellan träd och sly. Gamla trädstammar, yra av ålder, har ramlat omkull och täcks av mossa. (bländare 2.5, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
Förmodligen var detta en del av regementets övningsområde, jag har varit ungefär här förr, men då var det inte öppet, utan tillbommat bakom höga stängsel. Ett gammalt förråd från den tiden står kvar, nu mest intressant för graffitikonstnärer. (bländare 4, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
Gigantiska, uråldiga ekar döljer sig i dunklet, man ser dem knappt förrän man är där. Men då står de ståtliga och sträcker sig majestätiskt upp mot himlen, långt över björk, lönn, al och en och annan vilsekommen gran. Det här är en lövskog. (bländare 4, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
På ekarnas kraftiga grenar växer mossa och de tyngsta har rasat ner och bildar groteska, spöklika formationer på marken. Hur gamla är träden? Inte en aning, men det krävs nog minst tre fullvuxna män för att omfamna det största av dem. (bländare 4, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
Ett nyöppnat sandtag har blivit en sopstation utan återvinning. Gamla bildäck, lupiner och brännässlor. (bländare 2.5, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)
Plötsligt den stickande röken av öppen eld, skratt och röster på främmande språk. Ett läger? En vanlig sommarfest. Det är inga golfare, de brukar sällan elda. Jag vänder och går åt andra hållet. (bländare 2.5, ISO 200, objektiv 45mm 1:1.8)

Kommentarer